In beide grootste vijvers van zowel de
Limburg als de Championship course is
gisteren een luchtpomp geïnstalleerd om
het biologisch evenwicht te bevorderen.
Door deze kleinere fonteinen komt er
extra zuurstof in het water, zuurstofrijk
water draagt bij aan biologische afbraak
van organische stoffen in het water
waardoor de kwaliteit van het sproeiwater
sterk zal verbeteren. Tevens zorgt deze
luchtcirculatie voor een bestrijding tegen
algen. Deze bacteriën leven van licht,
koolstofdioxide en voedingsstoffen en
floreren bij temperaturen tussen de 20 a
30 graden.
De vissen en kikkers waren overigens opgetogen toen ze dit bevorderlijk nieuws vernamen.