Dubb

Dubb’s bedrijfjuridisch advies
Ondernemers (beter) laten ondernemen!

www.dubbs.nl

(interim) legal counsel / consultant als partner van de ondernemer, directie of raad van bestuur;
(interim) legal consultancy voor compliance, samenwerkingen, herstructurering;

adviezen over :
·         - contracten, ondernemingsrecht en faillissementsrecht; 
·         - groei en continuïteit;
·         - participatie en samenwerkingen;
·         - herstructurering; 
·         - bedrijfsoverdracht of – overname;
·         - corporate governance en compliance;
·         - faillissementen en herfinancieringen.
Commissaris / Toezichthouder
Docent / trainer

Met een juridische- en bedrijfseconomische achtergrond adviseren van ondernemers, bedrijven en instellingen over de gehele levenscyclus van ondernemen. Vanuit Maastricht worden over het hele land  (internationale) klanten geholpen om hun organisatie beter te maken. 

Na bijna 25 jaar ervaring (als business- en legal consultant, advocaat en faillissementscurator) met ondernemers, stakeholders en instellingen is de ervaring dat binnen organisaties juridische onderwerpen pas laat de benodigde aandacht krijgen. Het aanbrengen van veranderingen binnen organisaties stuit vaak op vertraging en weerstand.

Dat kan worden veroorzaakt door onvoldoende kennis over het onderwerp (een bakker bakt liever brood dan bezig te zijn met juridische zaken), maar ook door de emotionele betrokkenheid van ondernemers en stakeholders in het geval van aanpassingen in de werkwijze of een sluimerend conflict. Maar vlak ook niet de desinteresse uit van het moeten doorvoeren van compliance onderwerpen. De combinatie daarvan kan, met de bijgaande veranderingen, plots verstrekkende gevolgen hebben. 

De combinatie van (project) management ervaring, curatorschap, legal counsel met cijfermatige achtergrond vormt een all round achtergrond voor advisering. Deze kennis komt bijzonder  goed van pas in gevallen waar het minder goed gaat met een onderneming. Het begeleiden van ondernemers bij een herstructurering, adviseren en ondersteuning van bestuurders (bijvoorbeeld tegen curatoren) is een eigen specialisme. 

Dubb’s  B.V.
Ernst-Jan Dubbeldam
Lage Kanaaldijk 123
6212 NA Maastricht
Tel. 043-8526110
Email. ernstjan@dubbs.nl


< Terug naar het overzicht
Ernst-Jan Dubbeldam